Kongre, sempozyum ve toplantılarda davetli konuşmalar

1. Nazal cerrahinin OSAS tedavisindeki yeri. Obstruktif sleep apne sendromuna farklı bakış sempozyumu. Gazi Üniversitesi, 10 Mayıs 2011, Ankara, Türkiye.

2. Horlama ve uyku apnesi tedavisi kursu- Horlama ve uyku apnesinde cerrahi tedavi seçim kriterleri. 8. Rinoloji Kongresi 24-27 Mayıs 2012, Antalya, Türkiye.

3. Burun bakısı ve tanısal (nazal endoskopi) ve iyileştirici (tampon koyma) girişimler kursu- Klinik Uygulamalar ve Tanı Açısından Burun Anatomisi. 34. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012, Antalya, Türkiye.

4. Koanal poliplere yaklaşım. Rinolojide güncel konular. 22 Aralık 2012, Ankara, Türkiye.

5. Septum cerrahisi- Septoplasti endikasyonları, klinik ve laboratuar değerlendirme. Ankara KBB Derneği Periodik Toplantıları. 24 Ocak 2013, Ankara, Türkiye

6. Uyku testleri. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. 16 Mart 2013, Diyarbakır, Türkiye.

7. OSA’da cerrahi dışı tedaviler. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. 16 Mart 2013, Diyarbakır, Türkiye.

8. Uyku testleri. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. 6 Nisan 2013, Edirne, Türkiye.

9. OSA’da cerrahi dışı tedaviler. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. 6 Nisan 2013, Edirne, Türkiye.

10. Tonsillit, Farenjit, Larenjit. 10. Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri. Birinci basamakta KBB hastalıklarına yaklaşım sempozyumu. 13-14 Nisan 2013, Ankara, Türkiye.

11. Timpanoplasti tanımı, tarihçe, preop tetkikler ve dikkat edilecek noktalar. Timpanoplasti teknikleri.  18 Nisan 2013, Ankara, Türkiye.

12. OSA’da cerrahi dışı tedaviler. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. 4 Mayıs 2013, Trabzon, Türkiye.

13. Uyku testleri. Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavisi kursu. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği mezuniyet sonrası eğitim kursu. 4 Mayıs 2013, Trabzon, Türkiye.

14. Posterior etmoidektomi ve sfenoidotomi. Endoskopik sinus cerrahisi kursu. 9. Türk Rinoloji Kongresi. 23-26 Mayıs 2013, Antalya, Türkiye.

15. Osteotomiler. Septorinoplastiye farklı bakış 2013. Gazi Üniversitesi 14 Aralık 2013, Ankara, Türkiye.

16. Vaka Tartışması: Horlama ve uyku apnesinde hangi cerrahi? 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 17-19 Nisan 2014, Ankara, Türkiye.

17. Horlama Kursu- Polisomnografi değerlendirmesi. 10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-24 Mayıs 2014 Antalya, Türkiye.

18. Horlama Kursu- Horlama ve OSAS’ta cerrahi dışı tedaviler. 10. Türk Rinoloji Kongresi. 22-24 Mayıs 2014 Antalya, Türkiye.

19. Efüzyonlu otitis media yönetimi paneli. 36. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 05-08 Kasım 2014 Antalya, Türkiye.

20. Endoskopik sinus cerrahisi kursu. Radyoloji, Anterior etmoidektomi ve antrostomi. 36. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 05-08 Kasım 2014 Antalya, Türkiye.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.