Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Asal K, Kızıl Y, Inal E. Horizontal supraglottik larenjektomi uygulanan hastalarda farenjeal nörektomi ve krikofarenjeal miyotominin ameliyat sonrası yutma fonksiyonu üzerine etkileri. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2003; 11: 170-4.

2. Kızıl Y, Ceylan A, Bayramoğlu İ, Yılmaz M, Asal K, Ural A. İnfratemporal Fossanın İlkel Nöroektodermal Tümörü: Beklenmedik Sunum. Otoskop, 2004; 5: 68-71.

3. Kızıl Y, Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Göksu N, İnal E, Ural A. Glomus Tümörleri: Klinik Yaklaşımımız. KBB ve BBC Dergisi, 2004; 12: 64–68.

4. Yılmaz M, Kızıl Y, Ceylan A. Boyunda Diş Kökenli Nekrotizan Fasiit: Bir Olgu Sunumu.  KBB ve BBC Dergisi, 2004; 12: 132–135.

5. Aydil U, Özbilen S, Kızıl Y. Labirentitler. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2005; 1: 86-91.

6. Ceylan A, Ileri F, Kizil Y, Uslu S, Yilmaz M, Asal K, Ural A. Sfenokoanal polibin endoskopik cerrahisi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2006; 16: 94-6.

7. Arslan M, Işık B, Kızıl Y, Özsoylar Ö, Dinç E,Akçabay M, Kemaloğlu YK. Anesthetic Induced Middle Ear Pressure Changes And Nausea And Vomiting In Children Undergoing Adenotonsillectomy. Yeni tıp dergisi 2008; 205:217-22.

8. Kizil Y, Yilmaz M, Aydil U, Erdem O, Bayazit YA, Ceylan A. Facial schwannoma of the parotid gland in a child. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008; 18: 175-8.

9. İnal E, Cebeci S, Vargöl E, Kızıl Y, Aydil U. Tracheal Lymphoma Presenting with Acute and Progressive Dyspnea. Gazi Med J 2011; 22: 127-9.

10. Aydil U, Kızıl Y. Neoplazmayı taklit eden submukozal dil enfeksiyonunun tanısında dil ultrasonografisi: olgu sunumu. Gazi Med J 2012;23:65-8.

11. Üstün S, Ceylan A, Kızıl Y, Aydil U. Castleman’s disease in the neck and parotid region: report of two cases. Gazi Med J 2012;23:69-72.

12. Köybaşıoğlu A, Çolak M, Akyürek N, Kızıl Y, Aydil U. Olgu Sunumu: Rekürren siyaladenit şeklinde prezente olan steroide iyi yanıt veren atipik seyirli parotis bezi lenfoması. Kulak Burun Boğaz İhtis Derg 2012; 22: 172-5. [Doi: 10.5606/kbbihtisas]

13. Çelik M, Aydil U, Kızıl Y. İnternal karotid arter trombozu ve atipik otolojik klinik ile seyreden bir çocuk istismarı olgusu. Gazi Med J 2012; 23: 157-60.

14. Aydil U, Akyürek N, Latifi H, Helvacı A, Kızıl Y. Primary Kaposi Sarcoma of the parotid gland in a human immunodeficiency virüs (HIV) – Negative Patient. KBB-Forum 2013;12(4):121-4.

15. Kızıl Y, Aydil U, Cebeci S, Köybaşıoğlu A, Yılmaz M, İnal E. Organ karuma çağında total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül oranları. Kulak Burun Boğaz İhtis Derg 2013;23(1):10-4.

16. Tutar H, Bakkal FK, Aydil U, Ceylan A, Kizil Y, Yilmaz M, Köybaşıoğlu A. Tiroid cerrahisi deneyimlerimiz. Gazi Med J 2013;24:120-1.

17. Kızıl Y, Aydil U, İleri F. Endoscopic management of nasopharyngeal meningoencephelocele in an infant. Türk Rinoloji Dergisi 2014;3(1):22-5.

18. Üstün S, Ceylan A, Kızıl Y, Aydil U. Maksiller sinüs ostiumuna göç eden diş implantı ve transantral endoskopik yaklaşımla çıkarılması: bir olgu sunumu.  Türk Rinoloji Dergisi 2014;3(1):18-21.

19. Uslu SS, Kızıl Y, Tatlı H, Akyıldız İ, Aydil U. Sfenoid sinüse renal hücreli karsinoma metastazi: Olgu Sunumu. Türk Rinoloji Dergisi 2013;2(3):123-6.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.