Uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler

1. Ceylan A, Köybaşıoğlu A, Kızıl Y, İnal E, Asal K. Horizontal Supraglottik Larenjektomi Yapılan Hastalarda Faringeal Nörektomi ile Krikofarengeal Miyotominin Yutma Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 2. Türk-İtalyan Larengoloji Kongresi, 8-10 Kasım 2002, Ankara, Türkiye.

2. Özbilen S, Aydil U, Dinç E, Kızıl Y, Köybaşıoğlu A. Relationship between TNM stage of Laryngeal Squamous Cell Carcinoma and Duration of Symptoms. 3. Congresso Italio-Turco Di Laryngologia, 15-16 October 2004, Chieti/Pescara, İtalya.

3. Arslan M, Işık B, Kızıl Y, Özsoylar Ö, Dinç E, Akçabay M, Kemaloğlu Y. Middle ear pressure and postoperative nausea and vomiting in children undergoing adenotonsillectomy: desflurane plus N2O or remifentanyl versus sevoflurane plus N2O or remifentanyl. Annual Meeting of the European Society of Anaesthesiology, June 3–6, 2006. European Journal of Anaesthesiology Volume 23, Supplement 37, 2006, Madrid, İspanya.

4. Kızıl Y, Aydil U. Inverted papilloma presenting as a choanal polyp. 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress.  26-28 April 2012, Ankara, Türkiye.

5. Kızıl Y, Aydil U, Ekinci Ö, Dilci A, Köybaşıoğlu A, Düzlü M, İnal E. Tükrük bezlerinin primer tümörleri: Dağılım ve histopatolojik özellikler. 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress.  26-28 April 2012, Ankara, Türkiye.

 

6. Kızıl Y, Aydil U, Ceylan A, Uslu S, Baştürk V, İleri F. Choanal polyps: Report of 98 cases. 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress.  26-28 April 2012, Ankara, Türkiye.

 

7. Kızıl Y, Aydil U, Cebeci S, Köybaşıoğlu A, Yımaz M, İnal E. Organ koruma çağında total larenjektomi ve faringokutanöz fistül oranları. 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress.  26-28 April 2012, Ankara, Türkiye.

 

8. Kızıl Y, Aydil U, İleri F. Endoscopic repair of nasopharyngeal meningoencephelocele in an infant. 10th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress.  26-28 April 2012, Ankara, Türkiye.

9. Gökdoğan O, Akyıldız İ, Kızıl Y, Aydil U, Çağlar K, Kalkancı A, Uslu S. Polipli ve polipsiz kronik sinüzit hastalarında stafilokok kaynaklı enterotoksin B seviyeleri ve gen ekspresyon miktarının kantitatif analizi. 11th International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress, 17-19 Nisan 2014, Ankara, Türkiye.

10. Güzeldir OT, Aydil U, Kızıl Y, Akyıldız İ, Köybaşıoğlu A. Bir hayvan modelinde infrahiyoid kas serbestleştirmenin hiyoid kemik pozisyonu ve orofarengeal hava sütunu hacmi üzerine etkisi. 11. International Otolaryngology Head and Neck Surgery Congress, 17-19 Nisan 2014, Ankara, Türkiye.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.